Regels

Home / Regels
  • Deelname is op eigen risico en alle verantwoording ligt bij de deelnemer zelf.
  • Alleen gezonde deelnemers kunnen meedoen. Een gezonde deelnemer heeft geen last van aandoeningen als bijvoorbeeld hartklachten, cara of andere (chronische) medische (luchtweg) problemen.
  • Inschrijving vooraf is uitsluitend mogelijk via het inschrijfformulier op www.newyearsdive.no. Op de dag van evenement zelf is het tot vijftien minuten voor aanvang mogelijk je in te schrijven op strand.
  • De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door eigen toedoen, nalatigheid en/of onvoorzichtigheid wordt veroorzaakt.
  • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen en eigendommen van deelnemers, van welke aard dan ook.
  • De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden.
  • Instructies door of uit naam van de organisatie en/of hulpdiensten tijdens het evenement moeten worden opgevolgd.