Reglement

Home / Reglement
  • Deltakelse skjer på eget ansvar og alt ansvar ligger hos deltakeren selv.
  • Kun friske deltaker kan være med, dvs at man ikke lider av blant annet hjertesykdommer og kroniske luftveissykdommer eller andre (kroniske), medisinske (luftveis) plager.
  • Forhåndspåmelding er kun mulig via påmeldingsskjemaet på: www.newyearsdive.no. På dagen for arrangementet er det mulig å melde seg på på stranden inntil 15 minutter før start.
  • Deltakeren er personlig ansvarlig for all skade forårsaket på grunn av sin egen handlemåte, uaktsomhet og/ eller uforsiktighet.
  • Arrangøren påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av deltakernes eiendom.
  • Deltakeren samtykker til eventuell bruk av avbilding på trykk, fotografi, film, video e.l. for markedsføringsformål.
  • Instrukser gitt av eller på vegne av arrangøren og/eller hjelpemannskap under arrangementet må følges.